Ngôi nhà gỗ lim 3 gian 2 dĩ đẹp

 

Ngôi nhà được dựng tại vùng đất Vĩnh Bảo- Hải phòng

ngôi nhà từ trên cao
Mặt sau ngôi nhà
Cổng của ngôi nhà
Phần cánh cổng và hệ xà mái cổng bằng gỗ lim
Mặt trước ngôi nhà
Một góc mái hiên
Vì xà mái hiên
Ô thông phong
Cửa Thượng Song Hạ Bản
Cột hiên , tường hồi hiên ốp gỗ
không gian hiên
Vì xà gian bên trái
Ô thông phong và cửa bên trong nhà
Không gian trong nhà
Dĩ kê đồ chơi
Hệ vì xà trong nhà
không gian bên phải trong nhà
Gian giữa làm gian thờ
Một góc nhìn về gian giữa

Bài viết liên quan
0377 383 799