Mẫu nhà BÁT VẦN 5 gian 42 cột

Ngôi nhà dựng lên với mục đích trưng bày mẫu , một ngôi nhà mẫu BÁT VẦN 5 gian hiên bao xung quanh…

Cổng ra vào ngôi nhà
Từ cổng nhìn vào trong nhà
Phía trước ngôi nhà
Một góc trái bên ngoài nhà
Ngôi nhà 5 gian hiên bao xung quanh
Số cột ngôi nhà lên đến 42 cột
Một góc hiên bên trái
Một góc hệ xà, mái hiên
Không gian hiên
Góc xà Hiên bên trái
Không gian hiên nhìn từ phải qua trái
Một nửa gian hiên
Ô thông phong ngoài hiên
Một nửa cửa phía trên
Cột cái trong nhà
Bức thuận bên trái
Bức vách trên cửa
Vì xà gian giữa
Không gian hệ xà vì mái trong nhà
Không gian trong nhà
Không gian phần tường hậu
Ô thông phong trong nhà
Trong nhà nhìn ra cửa
Một góc trong nhà
Bài viết liên quan

đã mua sản phẩm

0377 383 799