Bán nhà lim 3 gian nhỏ xinh 7x6m giá vô cùng hợp lý

 

Ngôi nhà sử dụng để làm không gian tiếp khách hoặc làm nơi thờ tự gia tiên đều được…

Diềm mái hay lá mái được đục theo nối triện cài lá
Một góc mái hiên
Ngôi nhà được dựng lên với nhiều mục đích sử dụng : như nhà chơi để tiếp khách hoặc làm nhà thờ gia tiên.
Cột cửa của ngôi nhà
Gian giữa phía ngoài hiên
Một góc xà hiên
Một phần ô thông phong
Vì xà trong nhà
Cột cái trong nhà
Ô thông phong bên trong nhà
Các họa tiết đục trên bưng và ô thông phong
Mặt cửa phía bên trong nhà
Một góc vì xà hiên
Vì xà gian giữa
Vì xà bên trái gian giữa
Họa tiết bức phù điêu trên vì xà
Một góc trong nhà
Gian chính giữa ngôi nhà có thể sử dụng làm nơi thờ tự

Bài viết liên quan

đã mua sản phẩm

0377 383 799