Lầu lục giác

Lầu lục giác là nơi tiếp khách , nơi uống trà thưởng Nguyệt của gia đình…

Lầu lục giác từ trên cao
Lầu lục giác nhìn từ ngoài cổng vào
Một góc khác bên ngoài lầu
Một góc của lầu
Cột của lầu
Cửa vào lầu
Một góc bẩy mái hiên
Bộ bàn ghế được kê bên trong lầu
Không gian kết cấu lầu
Kết cấu vững chắc 6 cạnh
Một góc hệ mái
ở các cửa có chi tiết triện cài hoa lá
Một góc khác của cấu kiện mái
Rui chồng hai lớp
Hệ mái được truyền nhau qua các kẻ truyền
Một góc bẩy
Nhìn từ dưới lên
Bên ngoài lầu
Cây cảnh trang trí bên ngoài
Một góc khác
Một góc khác bên ngoài
Lầu được làm rất cân cốt và vững trãi

Bài viết liên quan

đã mua sản phẩm

0377 383 799