Các bậc lão niên trong dòng họ vui mừng đến dự lễ động thổ.

Cái bắt tay giữa AKIRA AN PHÚ với Chủ đầu tư khởi đầu sự hợp tác thuận lợi, vạn sự hanh thông.

Tự tay chủ nhà cẩn thận chọn hướng động thổ với mong muốn vạn sự tốt lành đến với gia đình và dòng họ

AKIRA AN PHÚ tiến hành công tác trắc đạc xác định tim, cốt sẵn sàng đào móng thi công công trình.

     Với sự Tư vấn, Thi công của AKIRA AN PHÚ và sự hợp tác của Chủ đầu tư, nhất định công trình sẽ được triển khai thuận lợi, một thời gian nữa nơi đây sẽ xuất hiện một công trình tâm linh – biểu tượng của dòng họ và thêm một công trình tâm huyết, đặc sắc nữa của AKIRA AN PHÚ!