Mẫu nhà 5 gian Lim Lào bắc bộ

Ngôi nhà dựng lên với tâm huyết của vị gia chủ hồi tưởng về ngôi nhà 5 gian bắc bộ với chất liệu gỗ lim lào rất giá trị…

Cổng ngôi nhà
Một góc tiểu cảnh
Đồi tùng và một chiếc ao nhỏ
Mặt trước ngôi nhà
Mẫu nhà 5 gian bắc bộ
Tàu mái
Một góc mái
Ngôi nhà làm cao lên rất thông thoáng
không gian hiên từ sân nhìn lên
Vì xà hiên
Bẩy hiên đục lá hóa long
Vì xà hiên gian giữa
Phần cửa rất đẹp cửa thượng song hạ bản
Không gian trong nhà
Ngôi nhà kết hợp ở và thờ tự
Hệ vì xà gian giữa
Gian phải cạnh gian buồng
Xà hoành , rui mè , ngói chiếu chữ thọ
Vì xà gian trái sát buồng
Tranh tứ quý trên bức thuận trái
Gian giữa là không gian thờ tự gia tiên
Một góc không gian trong nhà
Hệ mái gian giữa
Mặt trước ngôi nhà từ trên cao
Mặt sau ngôi nhà từ trên cao
Một góc tiểu cảnh
Tường bao xung quanh đắp các bức phù điêu, tranh đồng quê
Bài viết liên quan

đã mua sản phẩm

0377 383 799