NHÀ CHỮ ĐINH GỖ SẾN

 

Ngôi nhà dựng lên với mục đích thờ tự của mọi người trong làng ,nhằm thay thế và bổ sung cho ngôi miếu ngày xưa đã xuống cấp do năm tháng…

Một góc trên cao của ngôi nhà
Ngôi nhà dựng lên với mong muốn làm nơi thờ tự. Sử dụng chất liệu gỗ sến
Mặt sau ngôi nhà từ trên cao
phần cánh cửa của ngôi nhà
Ô thông phong
phần cánh cửa từ phía trong nhà
Cột cái và hệ vì xà gian bên trái ngôi nhà
Một góc không gian tiền đường
Một góc phần cột cái phía trong gian tiền đường
Hệ vì xà mái nhà gian tiền đường
Xà lách kết nối cột cái và cột cửa
Một góc trong nhà
Ngôi nhà phần khung làm hoàn toàn từ gỗ Sến
Một góc trong nhà
Hệ vì xà, mái phần tiền đường
Hai vì bên phải gian tiền đường nhìn từ gian giữa
Một góc nhìn vào gian hậu cung
Một nửa gian hậu cung
Từ gian hậu cung nhìn ra tiền đường
Đặc trưng của mẫu nhà chữ Công
Đầu gian hậu cung nhìn ra tiền đường
Cột cái
Ngôi nhà với hàng cột Cái vững trãi
Ba vì xà nhìn từ bên phải
Rui chồng lợp tại gian kết nối giữa tiền đường và hậu cung

 

Bài viết liên quan
0377 383 799