Nhà cổ của Tổng Bí Thư Trường Chinh

Ngôi nhà là công trình phục dựng lại nhà cổ của Tổng Bí Thư TRƯỜNG CHINH với kết cấu còn lại gần như nguyên bản…

Mặt sau ngôi nhà xây gạch không chát
Không gian phía trước ngôi nhà ngoài sân
Mặt trước ngôi nhà
Mặt trước gian bên phải và phần cửa nách
Gian giữa mặt bên ngoài
Hệ bẩy hiên
Bức tranh phù điêu tùng hạc trên bức vách cạnh cột cửa
Gian phải và dĩ
lối đục cổ đặc trưng
Gian giữa
Ngói chiếu chữ thọ
Vì xà gian giữa
Một góc trong nhà
Phần xà lách kết nối cột Cái và cột Cửa
Câu Đầu trên vì xà gian bên trái
Kết nối giữa cột Cái và cột Hậu
Cột Cái trong nhà
Phần cửa mặt trong nhà
Một góc tường hậu
Từ góc phải nhìn ra cửa
Cột cái nguyên bản

Bài viết liên quan
0377 383 799