Nhà Gỗ Anh Chủ Trẻ SN 1994

Ngôi nhà là tâm huyết của anh chủ trẻ sinh năm 1994 . Tuy còn trẻ nhưng a đã có sở thích ở trong một ngôi nhà bằng gỗ theo một phong cách riêng…

Mặt trước ngôi nhà
Không gian hiên
Tàu mái
Ô thông phong
Cửa bức bàn chân quay
Hệ vì xà trong nhà
bức thuận trái
Vì xà gian giữa
Bức thuận bên phải
Gian buồng
không gian trong nhà
Một góc bức thuận
Không gian trong nhà hướng ra cửa
Mặt cửa bên trong nhà
Ô thông phong bên trong nhà
Một góc cột cái trong nhà
Bài viết liên quan

đã mua sản phẩm

0377 383 799