Nhà gỗ chữ công 80m3 đẹp Xuất Sắc

 

Ngôi nhà từ đường của dòng họ TRẦN CÔNG…

Mặt trước ngôi nhà từ trên cao
mặt trước
Mặt hông
Cổ mái
Một góc tiền đường
Chiếu đá Tứ Linh
Phần bậc và lan can hình tượng Rồng bằng đá xanh đen
cửa bức bàn chân quay
Ô thông phong
Không gian mái hiên
Không gian hiên
hoa văn đục trên vì xà hiên là hoa lá lật
một góc xà hiên
Vì xà góc hiên
Góc hiên phần mái
không gian hiên trước
Một góc hồi hiên
vì xà hồi hiên
vì hồi hiên
Không gian hệ mái trong nhà Tiền đường
Hồi hiên
cửa võng dẫn vào Hậu Cung

Bài viết liên quan

đã mua sản phẩm

0377 383 799