Nhà gỗ Gõ Nam Trực

Ngôi nhà được dựng lên làm nơi thờ tự của gia tiên với mong muốn gìn giữ lại cho con cháu sau này…

Mặt trước ngôi nhà
Một góc hệ mái ngoài hiên
đỉnh nóc hai bên nhà có đấu cơm và triện nóc
Giữa đỉnh nóc là mặt nguyệt âm dương thường thấy ở các công trình tâm linh
Đỉnh nóc bên phải có sự đăng đối với bên còn lại
Tàu mái và lá mái
Màu gỗ Gõ rất đẹp
Lá mái đục triện cài dắt lá, tàu mái đục bát bảo
Bậc đá tam cấp bằng đá
Chân tảng cột đục họa tiết lá đề
Cột hiên
Một góc xà, cột , bẩy hiên
Hình tượng cây Mai trên Bẩy và kẻ hiên
Kẻ hiên đục đẹp
Bẩy hiên bên trái
Hoa văn trên vì xà hiên trái
Rui chồng 2 lớp đục chữ thọ
Ngưỡng cửa đục triện cái lá
Cửa của ngôi nhà là cửa Bức Bàn Chân Quay
Balo trên của cửa
Ô thông phong xen kẽ các bức con song và các bức họa tiết
Bẩy và kẻ đục cây trúc
Góc vì xà trong nhà
Ngôi nhà làm theo nối 3 gian 2 dĩ
Bức phù điêu đục cây Tùng
Hệ mái trong nhà
Câu đối hai bên cột gian thờ
Một góc vì xà trong nhà
Bức phù điêu đục lão mai
Câu đầu gian giữa
Đáy xà quá giang đục lá trang trí
Bức hoành phi đặt phía trên gian thờ
Bàn thờ
Một góc cột bẩy hậu
Ô thông phong nhìn từ bên trong nhà
Cột cái trong nhà
Một góc chân cột và chân tảng

goc

Bài viết liên quan

đã mua sản phẩm

0377 383 799