Nhà gỗ lim cam 14,5×8

Ngôi nhà dựng lên với mục đích làm nhà mẫu cho quý vị khách hàng thăm quan , trải nghiệm một ngôi nhà gỗ…

Phía trước ngôi nhà
Gian giữa và gian trái
Gian buồng phải cùng
Gian buồng trái ngôi nhà
Bẩy hiên
Một góc hiên
Ô thông phong
chồng giường và xà nách đục triện cài giắt lá
Ô thông phong
Không gian trong nhà
Balo cửa trên
Balo cửa dưới
Cột hiên
Một góc trong nhà
Bức phù điêu Công Hồng
Vì xà , bức thuận gian trái áp buồng
Một góc bức thuận trái
Ô thông phong và cửa mặt trong nhà
Vì xà gian giữa
Góc không gian mái trong nhà
Chồng Giường và xà Quá Giang đục lá lật
Bài viết liên quan

đã mua sản phẩm

0377 383 799