Nhà gỗ sến 5gian đục cực đỉnh

 

Ngôi nhà 5 gian gỗ sến được xây dựng với mục đích vừa ở sinh hoạt và có không gian thờ tự và được làm bằng gỗ sến…

Mặt trước ngôi nhà
Một góc bên trái mái hiên
Không gian ngoài hiên
Cột hiên bằng đá xanh rêu trạm khắc 4 mặt
Đầu dư và bẩy hiên phải ngoài cùng
Một góc vì xà hiên
Phù điêu tùng cúc hóa rồng
Ô thông phong Gian buồng
Không gian hiên
Nền hiên đang thi công
Ô thông phong
Vì xà gian hiên giữa
Chữ Thọ cửa gian buồng ngoài hiên
Một góc Trong nhà
Không gian vì xà trong nhà
Câu đầu gian giữa
Bức thuận đang hoàn thiện phần búp măng
Tranh ghép trên bức thuận
Không gian buồng trái hệ mái
Đang lắp ghép Phần búp măng bức thuận trái
Không gian hệ mái gian trái
Hệ mái rui chồng lợp hai lớp
Gian giữa ngôi nhà
Thợ đang ốp gỗ tường hậu gian giữa
Một góc khác chụp gần mặt trước
Một góc trong nhà

Bài viết liên quan

đã mua sản phẩm

0377 383 799