Nhà gỗ tứ trụ lòng thuyền 5 gian 2 dĩ

Ngôi nhà dựng lên với mong muốn là không gian thờ tự..

                                                                               Một góc vì xà, đầu dư 
                                                                                   Câu đầu đục hoa lá tây nhìn rất đẹp và vững chắc
                       Hai gian ngoài cùng làm cửa thượng song hạ bản . Bên ngoài có khung là con song
                                                       Mặt trước của ngôi nhà, với 3 gian không cửa

.

Bài viết liên quan

đã mua sản phẩm

0377 383 799