Nhà gỗ Tứ Trụ Lòng Thuyền

 

Ngôi nhà dựng với mục đích thờ tự của dòng họ…

Ngôi nhà từ trên cao
Mặt trước của ngôi nhà
Hai con nghê đá chầu hai bên
Một góc Tàu Mái, bẩy hiên
Không gian hệ mái hiên
Phần Bưng phía bên hồi nhà
ô thông phong ngoài hiên hồi nhà
Bẩy hiên đục lá hóa Long
Một góc xà trong nhà
Không gian trong nhà
Một góc Vì Xà trong nhà
Cột cái trong nhà
Ô thông phong bên trong nhà
Một góc xà lách
Một góc vì xà
Bài viết liên quan

đã mua sản phẩm

0377 383 799